• Keltové

1.1 Datování | Púchovská kultura

Napsal PhDr. Jana Čižmářová dne . Kategorie: 1. Keltové

Třebaže Keltové obsadili větší úrodnou část našich zemí, okrajové oblasti zůstaly neosídleny nebo průběžně byly obsazeny nekeltskými populacemi. Do hornatých oblastí východní a severovýchodní Moravy pronikl lid takzvané púchovské kultury, která se v posledních staletích před zlomem letopočtu vyvinula na podkladě starších, halštatských kultur hornatého středního Slovenska.

1.2 Kdo jsme | Původ Keltů

Napsal PhDr. Jana Čižmářová dne . Kategorie: 1. Keltové

Když se v 6. století před naším letopočtem začali Řekové a Etruskové zajímat o kontinentální Evropu, nalezli zde na území mezi Atlantickým oceánem a oblastí na sever od Alp usazené obyvatelstvo, jehož doložené pojmenování bylo Keltové, později rovněž nazývaní Gallové nebo Galatové; etnikum, které v následujících stoletích sehrálo pozoruhodnou úlohu ve vývoji Evropy, do jejíž tvářnosti vtisklo nesmazatelné stopy, dodnes patrné.

Související články

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo

Spřáteléné stránky

Odběr novinek