Keltoi 1994-2017
  • Prášily
  • Akce
  • 2010
  • Projekt Tradice kovářství získal podporu Plzeňského kraje

Projekt Tradice kovářství získal podporu Plzeňského kraje

Pro léto 2010 jsme připravili realizaci projektu Tradice kovářství, který je zaměřen na experimentální tavby železa a jeho zpracování kováři. Projekt získal podporu Plzeňského kraje z „Programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2010“
Aktualizace 26.2.2011 Vyhodnocení projektu

Realizace – stručný popis včetně vyhodnocení akce, projektu:

Obsahem projektu Tradice kovářství bylo v Archeoparku Prášily provést rekonstrukce hutnic na pokusné tavby železa a ukázky kovářství. Ve dnech 1.-15. 7. jsme postavili formou experimentu pět hutnic na tavbu železa, výheň a pražírnu železné rudy. Na stavbu se spotřebovalo 1 200 kg keramického jílu. Vlastní tavby se provedly v termínech 20.-24.7. a 16.8.2010. Celkem se uskutečnilo pět pokusů tavby železa, z toho byly tři neúspěšné a dvě částečně úspěšné. Tavby byly provedeny v rámci Týdne železa a kovářství a akce Lughnasad 2010. Na tavbách se podílelo celkem šest osob, které se střídali u měchů. Taveb se také zúčastnili tři kováři, kteří ukazovali návštěvníkům základy kovářské práce. Kováři také vyrobili potřebné nástroje a pomůcky, např. kleště, nože, menší meč, rožeň a další.
Propagace projektu proběhla na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze, v Českých Budějovicích a v Plzni. Dále na našich internetových stránkách, v turistickém magazínu KAM po Česku a plakátech, které byly vyvěšeny v okruhu 50 km kolem Prášil.
Stavba kovářské dílny byla odložena na květen-červen 2011 z důvodu průtahů povolení stavby. Materiál na stavbu je připraven a uskladněn.
V projektu se bude v roce 2011 pokračovat a doplňovat o další části.


Partneři projektu:


Plzeňský kraj - turistů ráj

Keltoi, občanské sdružení

Mediální partner akce:


Turistický magazín KAM po Česku

Turistický magazín KAM po Česku

Partneři Archeopark Prášily

Generální partner

Villa Karolina logo 16w

Partneři

Plzeňský kraj Česká spořitelna a.s. Putování za poznáním s CK Kudrna

Mediální partneři

KAM po Česku Klatovský deník

Doporučujeme:

Šumava.net

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo