Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 52 výsledků.

  Muzeum Kolín

  ... uvidíte desítky keltských šperků a zbraní, evropského významu je železný depot zemědělského nářadí a závěs kotle potopený v Kolíně do bažin u Labe těsně před změnou letopočtu. Z doby římské si povšimněte ...

  Češov

  ... (1966). Nelegální skupina lupičů zde nedávno s detektory kovů údajně vyrabovala depot bronzových náramků a zlaté mince. V roce 1970 se v literatuře ocitla (dodnes nepotvrzená) hypotéza, že na místě nepochybného ...

  Doba bronzová

  ... obilí, pohřby dobytka, i rituální tavba kovu a depoty militárií i kovových picích nádob. Pro třídění a chronologii archeologických nálezů se nadále uplatňuje keramika a nově početná bronzová industrie. ...

  3.02.7.4 Závěs na kotlík

  ...  Závěs na kotlík - Kolín Závěs na kotlík, nález Kolín - železo, délka 140 cm Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín Památky archeologické ...

  3.07.4.2 Závěs na kotlík

  ... K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín Památky archeologické 1983, LXXIV, str. 96-174        Závěs na kotlík - Anderlecht, Belgie Závěs na kotlík, nález ...

  Knovízská kultura

  ... nádobám až kovový vzhled. Bronzovou industrii známe především z depotů - jehlice, nůž, náramek, pasová zápona, břitva, spona. Specifickým jevem jsou nádoby tepané z brnzového plechu - koflíky, vědro, ...

  Jevišovická kultura

  ... idoly s půlměsícovitou či rohatou hlavou podobnou jakoucha džbánků (u obou se uvažuje o kultu Měsíce či býka). Kov se objeví jen ojediněle - pouze měděný depot. Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, ...

  -3 200 - 2 800 Jevišovická kultura

  Název je podle Jevišovice-Starý zámek na jihozápadní Moravě. Jevišovická kultura trvala nejspíše mezi lety 3 000 - 2 700 před Kr. a zanikla pravděpodobně po nástupu nového lidu se zvoncovými poháry. Lidé ...

  Únětická kultura

  ... bronzu a vytvoření vrstvy řemeslníků. Nálezy měděných depotů svědčí o dálkovém obchodu. Je nalezeno množství odlévacích forem, zejména na sekery. Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, ...

  3.07.4.2 Kovářství - nářadí a vybavení

  ... délka 14,7 cm Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín Památky archeologické 1983, LXXIV, str. 96-174   Nástroje Rydlo? k ...

  Setkání s Jiřím Svobodou (2013-11-20)

  Setkání s Jiřím Svobodou 20. listopadu pořádáme setkání s Jiřím Svobodou na téma Starověké komunikace v Evropě a na našem území Vývoj základních komunikačních sítí ve vztahu ke keltské a slovanské kolonizaci ...

  Fenomén bronzových depotů (2015-05-06)

  Fenomén bronzových depotů PhDr. David Vích (archeolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě) středa 6. května 2015 v 17:30 Regionální muzeum v Litomyšli

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo