Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  COM_SEARCH_SEARCH_KEYWORD_N_RESULTS

  3.05.6 Keramika - výrobky

  Laténská keramika je provedením dokonalá a tvarově bohatá; stejně jako jiné druhy nálezů podléhá módním trendům, tedy vývojovým změnám. Keramika starší doby laténské vychází z předchozího halštatského ...

  1.4.2 Kopí nebo oštěpy

  Kopí nebo oštěpy jsou další součást výzbroje bojovníka. Listy různých tvarů a velikostí jsou nasazeny na ratišti, jehož délku jsme schopni rekonstruovat při neporušené nálezové situaci v hrobě na základě ...

  1.3.8 Doplňky | Opasky

  Z prostých opasků z látky či kůže se v archeologických nálezech dochovávají pouze různé kovové kroužky. Ženy z nejvyšších vrstev však nosily nádherné opaskové řetězy, skvělé výrobky slevačských a emailérských ...

  1.3.7 Šperky | Nánožníky

  Kruhy, které nosily keltské ženy na kotnících, jsou šperkem, který je pro ně typický a se kterým se jinde nesetkáváme. Stejně jako jiné šperky se objevují v mnoha podobách, závislých jednak na panující ...

  1.3.7 Šperky | Náramky

  Náramky patřily k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším šperkům, nošeným jak ženami, tak muži. Podle jejich uložení v hrobech je zjevné, že preferována byla levá ruka; nošeny byly jak na předloktí, tak ...

  1.3.7.02 Nákrčník (torques)

  ... několika stovek hrobů, z Moravy známých, jich pochází 28 a je třeba předpokládat, že jejich nositeli byly osoby - a to povýtce ženy - nějakým způsobem významné. (Zdroj: Čižmářová, J.: Keltové na Moravě) ...

  1.3.7 Šperky | Spony

  Vysoce funkční kovová součást oděvu, která jako spínací špendlík - jímž de facto byla - spojovala jeho jednotlivé součásti. Jejich význam tkví především v tom, že jako předměty podléhající silně dobovému ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Ponětovice - Žárová nekropole

  Žárová nekropole z 2. stol. př n. l. byla prozkoumána J. Poulíkem v r. 1936. V 35 hrobech byly uloženy spálené kosti spolu s předměty a nádobami, které rovněž prošly žárem pohřební hranice. Velmi zajímavým ...

  Drnholec, Milovice, Strachotín

  Nejvýnamnější ze sídlišť odkrytých při záchranných výzkumech vyvolaných stavbou vodního díla u Nových Mlýnů pod Pálavou. Vzhledem ke konfiguraci terénu v tomto regionu dolního Podyjí byly k osídlení ...

  1.3.7 Šperky | Prsteny

  Škálu šperků v keltských hrobech doplňují prsteny různých tvarů a typů vyrobené v naprosté většině z bronzu, někdy však i ze železa. Oblíbené jsou masivní široké tzv. snubní prsteny, nejčastější však ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Pohřební ritus

  Většina pohřebišť (ať už velkého rozsahu - např. Holubice o 75 hrobech, Blučina, Lovčičky, Chrlice, Křenovice aj. kolem 20, či menší nekropole o několika hrobech) náleží druhé polovině čtvrtého a třetímu ...

  Hostýn - Oppidum

  V obecném povědomí je druhé moravské oppidum jistě velmi výrazně zapsáno, nikoli ovšem jako archeologické naleziště, ale jako poutní místo. Mezi archeologickou obcí však je Hostýn znám jako významná pravěká ...

  3. Každodenní život Keltů

  Představu o běžném každodenním životě Keltů ovšem umocňuje především poznání osad. Z Moravy známe na 400 keltských sídlišť, jejichž výzkumy umožňují poznat způsob života starých Keltů, způsob bydlení, ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Co najdeme na pohřebištích

  Vznik, rozšíření a vývoj tohoto laténského stylu (který je někdy označován jako "plastický výraz keltského náboženství") je možné nejlépe sledovat tam, kde je největší koncentrace předmětů užitého umění, ...

  6.15 Smrt, pohřebiště | Brno-Maloměřice

  Největší a navíc systematicky prozkoumané keltské pohřebiště na Moravě. Při stavbě nákladního nádraží v r 1941 zde byly porušovány kostrové hroby - následný výzkum prováděný ve velmi rychlém tempu ...

  Brno-Maloměřice - pohřebiště

  Největší a navíc systematicky prozkoumané keltské pohřebiště na Moravě. Při stavbě nákladního nádraží v r 1941 zde byly porušovány kostrové hroby - následný výzkum prováděný ve velmi rychlém tempu ...

  Černov - Hradisko

  Hradisko na jižním okraji Drahanské vrchoviny je známo již od 80. let 19. stol., díky nálezům typické keramiky bylo však považováno za slovanské. Teprve později byly zde nalezeny i střepy z laténského ...

  1.1 Datování | Púchovská kultura

  Třebaže Keltové obsadili větší úrodnou část našich zemí, okrajové oblasti zůstaly neosídleny nebo průběžně byly obsazeny nekeltskými populacemi. Do hornatých oblastí východní a severovýchodní Moravy pronikl ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo