Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 41 výsledků.

  1323 Karel IV. se ve Francii žení s Blankou

  Jan Lucemburský posílá v roce 1323 Václava na královský dvůr do Francie, kde se princi dostává vychování i vzdělání. Karel ve Francii pobyl jedenáct let. Na francouzském dvoře se Karel pilně vzdělával. ...

  1331 Karel IV. v Itálii

  29. března 1331 Karel je poslán do Itálie V Itálii má za úkol hájit lucemburskou signorii (panství) na severu Itálie. Krátce po příjezdu do Pavie se jej o Velikonocích pokusí otrávit. Karel díky půstu ...

  1332 Karel IV. v bitvě u hradu San Felice

  Karel se u hradu San Felice účastní své první bitvy, v den svátku svaté Kateřiny. V řeži je zabit Karlův kůň, na poslední chvíli však s vojskem hrad uhájí. Karel připisuje vítězství přímluvě svaté ...

  1333 Karel IV. v Čechách

  Karel je poslán do Čech a získává titul markrabě moravský. Královský majetek je z velké části zastavený a Karel s manželkou žijí v provizorních podmínkách. Musí se opět učit česky, dále mluví také ...

  1341 Karel IV. prohlášen nástupcem Jana Lucemburského

  Na 11. června 1341 svolal Jan Lucemburský slavnostní zasedání českého zemského sněmu. Král Jan zde oznámil šlechtě, duchovenstvu i zástupcům královských měst své rozhodnutí, aby po jeho smrti nastoupil ...

  1346 Karel IV. římským králem

  Karel je zvolen jako římský král proti sesazenému Ludvíku Bavorovi. Část kurfiřtů však zůstane věrna Ludvíku Bavorovi. Volba se uskutečnila památného dne, v úterý 11. července 1346 poblíž městečka ...

  1347 Karel IV. Korunovace na českého krále

  Do Čech se Karel vrátil v lednu 1347. Korunovace na českého krále se konala 2. září 1347. Poprvé v dějinách ji provedl český arcibiskup Arnošt z Pardubic. Karel je korunován českou, nově zhotovenou ...

  1348 Karel IV. zakládá Karlštejn

  Na příkaz Karla byla pak dne 10. června zahájena výstavba hradu Karlštejn. Na hradě Karlštejn měly být napříště uloženy korunovační klenoty české i říšské, spolu s mnoha cennými relikviemi, které Karel ...

  1348 Karel IV. zakládá Nové Město pražské

  Dne 8. března 1348 vydal Karel IV. zakládací listinu Nového Města pražského. Rok 1348 byl významný především pro české země. Praha nebyla v době Karlově už jen hlavním městem českého království, ale ...

  1348 Karel IV. zakládá Univerzitu Karlovu

  Čtrnáctou listinou privilegií ze 7. dubna 1348 je založeno vysoké učení, první univerzita na sever od Alp. Za souhlasu papeže Klimenta VI. zakládá Karel vysoké učení, první univerzitu na sever od Alp. ...

  1316 Narodil se Karel IV.

  Václav IV. (více znám jako Karel IV.) z dynastie Lucemburků, se narodil 14. 5. 1316 matce Elišce Přemyslovně a otci Janu Lucemburskému. Karel (křtěný Václav) se narodil 14. května 1316 v Praze Elišce ...

  Císař Karel IV. v Takoníně

  V pátek 22. srpna hrajeme od 17:30 další představení o Karlu IV. Pěnkavův dvůr Faber Takonín

  Karel IV.

  ... dvorských slavnostech. Rytířství šlo ruku v ruce s filozofii. Poté, co sotva odepnul ostruhy a sundal přilbu a pocvičil se v šermu  spěchal na kázání  nebo na hádání „mistrů na univerzitě Sorbonně". Karel ...

  Akce k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.

  V roce 2016 se připravuje velké množství akcí k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. Celkem sedmi hlavními výstavními projekty si Pražský hrad připomene 700. výročí narození českého krále ...

  2018 Významná výročí

  ...  8.3.1348 - založení Nového města pražského Karlem IV. 7.4.1348 - Karel IV. zakládá universitu, první vysoké učení na sever od Alp 7.4.1348 - Karel IV. řadou listin upravuje postavení Českých zemí (např. ...

  1346 Bitva u Kreščaku - umírá Jan Lucemburský

  ... Na bojišti byl také i jeho syn Karel, který byl zraněn a opustil bojiště do bezpečí. Slepý Jan se nechal přivázat ke dvěma průvodcům a s údajným výrokem "toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal" ...

  1344 Pražské arcibiskupství

  Papež Kliment VI. (někdejší Karlův učitel v Paříži) svou bulou Romanus Pontifex povyšuje 30. dubna 1344 pražské biskupství na arcibiskupství. Církev v Čechách se tak konečně osamostatňuje a Čechy se ...

  Lucemburkové

  Lucemburkové - šlechtický rod pocházející z Lucemburska a vládnoucí v Čechách v letech 1310-1437. 1310-1346 Jan Lucemburský 1346-1378 Karel IV. (od 1355 císař římský) 1378-1419 Václav IV. 1420-1437 ...

  1344 založení katedrály sv. Víta

  ... Víta chrámem metropolitním. Už několik let před tím se uvažovalo i o tom, že bude zahájena výstavba nové katedrály, u jejíchž počátků stál český král Jan Lucemburský a jeho syn Karel. V jejich přítomnosti ...

  Výstava Českých korunovačních klenotů

  ... je vysoká 19 cm, v průměru má rovněž 19 cm a každý ze čtyř dílů čelenky měří 14,5 cm. Ke své korunovaci v roce 1347 ji dal zhotovit Karel IV., poté ji věnoval prvnímu patronu země sv. Václavovi a zanechal ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo