Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 28 výsledků.

  -6 př. Kr. - 19 Marobudova říše

  Marobudova říše se budovala postupně. Roku 6 n. l. již byla vážným nebezpečím nejen pro sousední germánské kmeny, ale také pro římskou říši. Ta na ni také v témže roce zaútočila. Dá se mluvit o dvou fázích ...

  0006 Římané proti Marobudovi

  Po neúspěšném jednání Římanů s Marobudem přistoupili Římané k vojenskému tažení. To začalo roku 6 n. l. a šlo ve dvou směrech. Oba sbory se měli setkat v nitru Čech. Do Čech sice oba sbory došly, ale ...

  0019 Porážka Marobuda

  Roku 19 se Katvaldovi a jeho vojsku podařilo proniknout do nitra Čech a dobýt Marobudovo sídlo. Marobudova říše se pomalu začíná rozpadat. Marobud nachází útočiště u Římanů, kteří mu vykázali jako místo ...

  Příběh o Marobudovi a jeho říši

  ... proto, že většina Bójů, nejčastěji bojovníků, odešla, aby se mohla zúčastnit výbojů proti Dákům. Autor: PhDr. Eduard Droberjar, Dr. Předtím, než Marobud přišel do Čech, byly obývány jinými Germány ...

  Marobud, markomanský král

   O jeho životě, Marobudova říše a jeho sídlo Marobuduum. Je znám i pod jmény Marbod, Marobod, Maroboduus. MAROBUD - Marobuda je možno považovat za jednu z největších osobností germánských kmenů časné ...

  Droberjar, Eduard: Příběh o Marobudovi a jeho říši

  Autor seznamuje s dosud téměř neprozkoumanou historií tzv. Marobudovy říše Autor seznamuje s neobyčejně vzrušující a dosud téměř neprozkoumanou historií tzv. Marobudovy říše, která se rozprostírala ...

  Římská provincie Moravia

  ... silná migrační vlna kmene Markomanů v čele s Marobudem, kteří se tu udrželi až do roku 18. V prvních desetiletích našeho letopočtu se objevuje další germánský kmen – Kvádů, který osídluje Moravu a Slovensko. ...

  1.2 Kde je Boiohaemum?

  ... bylo uloženo, aby územím Kattu, prosekaje husté herkýnské lesy,legie vedl do Boiohaema (tak se nazývala krajina, kterou Marobudus obýval), sám počal své vojsko, které konalo službu v Illyriku, vésti na ...

  Devín v době Římanů

  Devín - opevněné keltské sídliště, kde se setkal svět posledních Keltů a prvních Římanů a Germánů. Nad soutokem Dunaje a Moravy, při brodu Jantarové cesty, vzkvétalo ve druhé polovině 1.st. př. n. ...

  1.1 Datování | Časová osa Keltů

  ... část germánského kmene Markomanů pod vedením krále Marobuda Členění podle N. Venclové 2008, Archeologie pravěkých Čech 7 LT A 480 – 390 BC Období plochých pohřebišť LT B1 390 – 330 BC LTB1a LTB1b,c ...

  -0 Kronika pravěku do roku 0

  Kronika pravěku českých zemí (1 mil. př. n. l. - 0) Doba kamenná - 2. mil. - 2 100 př. Kr. 2. mil. - 8000 př. Kr. - Starší doba kamenná Paleolit 1. mil. - 300 tis. př. Kr. - Starý paleolit - ...

  0 Kronika pravěku 1.-8. st.

  Kronika pravěku českých zemí (0 - 8 st.) Doba římská - 0 - 400 n. l. 9 - 6 př. Kr. - do Čech přišla z Pomohaní část germánského kmene Markomanů pod vedením krále Marobuda  0 - 180 n. l. - Starší ...

  Obří hrad

  ... Keltů. Osídlení Závisti Marobudovými Germány, (jak dokládá Hájek) vedlo k tomu, že Obří hrad zanikl a svoji sakrální funkci již neobnovil. Nebylo totiž v zájmu Marobuda akceptovat toto duchovní centrum ...

  Píč Josef Ladislav

  ... ve 3 svazky: 1. Kostrové hroby s kulturou marnskou čili laténskou a Bojové v Čechách. (1902). 2. Hradiště u Stradonic (u Berouna) jako historické Marobudum (sídlo markomanského krále Marobuda). 3. Žárové ...

  Droberjar Eduard

  ... 2000: Příběh o Marobudovi a jeho říši 2002: Římské legie v Čechách a na Moravě 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě Zdroj: Encyklopedie římské a germánské archeologie ...

  Doba římská

  ... kultur, války, obchodní výměny, apod. V době římské poznáváme díky antickým autorům první jména kmenů a jejich vládců, např. Marobud, Langobardi, apod. Zdroj: Encyklopedie římské a germánské archeologie ...

  Lexikon Germáni a doba římská

  ... území Čech a v kmenovém svazu Svébů, nejvýznamnější král Marobud Markomanské války - 166-180, války Římanů a germánských kmenů, boje ukončeny tzv. Commodovým mírem Marobud - markomanský král, jedna z ...

  Stradonice - Oppidum

  ... Marobudum. Praha. Rybová, A. -Drda. P. 1994: Hradiště by Stradonice. Rebirth of1he Celtic oppidum. Praha Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha. Waldhauser, J.: 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. ...

  Oppidum Stradonice

  ... Marobudum. Praha. Rybová, A. -Drda. P. 1994: Hradiště by Stradonice. Rebirth of1he Celtic oppidum. Praha Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha. Waldhauser, J.: 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. ...

  Výlet za Germány 2

  ... až stokrát! ). Odborníci, kteří Vás zásobují informacemi z minulosti na základě vykopávek a nálezů v zemi, zvaní archeologové, nazývají tuto epochu dobou římskou a stěhováním národů. Já, Marobud, žiji ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo