Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 40 výsledků.

  2.5.1 Polozemnice - více kůlová konstrukce

  Od LT D se vyskytují půdorysy, které kromě kůlů v kratších stěnách měly i kůly na obvodu   Např. Strakonice - po třech kůlech v delších stranách

  2.5.1 Polozemnice

  Typickým obydlím pro Kelty byly zahloubené domy se stanovou střechou z rákosu. Termín polozemnice znamená zahloubené stavby obdélníkového nebo čtvercového tvaru s rovným dnem.Jde o nejčetnější typ ...

  Čelechovice na Hané - Studenec

  Při budování obří protipovodňové hráze nad místní částí Čelechovic na Hané – Studencem, přineslo velmi cenný archeologický název. Vykopávky odkryly pozůstatky jedné z největších keltských osad na celém ...

  3.38 Kovolitectví - lokality s doklady barevné metalurgie

  ... Praha-Běchovice - Polozemnice je určena jako kovářská a bronzařská dílna Radovesice - objekty se známkami hutnění rud mědi. Metalurgická dílna byla nalezena v zahloubeném domě, objekt 122/78, datovaný ...

  3.32.2 Stavba

  Stavba objektů patří ke klíčovým činnostem nejen lidí žijících v době laténské. Na stavbách se podílela celá skupina řemeslníků - tesař, kovář, koželuh, zemědělec, atd. Stavbu malé polozemnice lze ...

  3.32.2.1 Stavba polozemnic

  ... měly polozemnice sedlovou nebo valbovou střechu. Postup stavby polozemnice: Nejdříve bylo potřeba pomocí lopat a rýčů vyhloubit jámu hlubokou cca 40-60 cm, vyhloubit díry pro nosné kůly do kterých se ...

  Všechlapy - Ohrazený areál z časného eneolitu?

  ... v mnoha obdobích: starší eneolit, mladší/pozdní doba bronzová, raný středověk). Skrývka odhalila 138 objektů (kůlové jámy, rozměrné zásobnice, dvě polozemnice). Významným nálezem byl objev velkého příkopového ...

  3.06.4 Nálezy dílen s bronzem

  ... pece objeven i bronzový šrot patrně určený pro recyklaci Praha-Běchovice - Polozemnice je určena jako kovářská a bronzařská dílna Radovesice - objekty se známkami hutnění rud mědi. Metalurgická dílna byla ...

  Praha 8-Dolní Chabry výzkumy 2016

  V roce 2016 zde proběhly dva záchranné archeologické výzkumy. První v ulici Sumova zachytil dvě polozemnice, hliník, 16 sídlištních jam. Druhý v ulici Dvorní zachytil 44 objektů - dvě chaty, pět větších ...

  Radovesice v laténu

  Radovesice (podle Waldhausera et al 1993) HD2,3 – LTD (6 fází), 5 ha, 492 obj. (polozemnice, nadzem. stavby, pece, zásobní jámy, hliníky) Radovesice 5. Plán úplně archeologicky prozkoumané vesnice ...

  2.1.1 Osady

  Malá sídliště - s jednou usedlostí, ale pravděpodbně s několika málo domácnostmi Zástavba:  nadzemní kůlové, hrázděné a srubové domy, menší kůlové stavby (seníky, špejchary), polozemnice, přestřešené ...

  2.2.1 Dvorce

  ... (seníky, špejchary), polozemnice, přestřešené pece, zahloubené zásobnice na obilí, výrobní objekty a pyrotechnická zařízení, studny, hliníky. Lehké opevnění palisádou. Droužkovice - laténský dvorec ...

  2.1 Sídliště nehrazená (neopevněná)

  ... půdorys s pravděpodobným volným prostorem. Zástavba: nadzemní kůlové, hrázděné a srubové domy, menší kůlové stavby (seníky, špejchary), polozemnice, přestřešené pece, zahloubené zásobnice na obilí, výrobní ...

  Bubeneč - Archeologický výzkum v roce 2011

  ... ve tvaru mušle. Další osídlení na zkoumané ploše osídlena lze datovat až do 2. století před naším letopočtem a lez jej přičíst Keltům. Z té doby pochází tři zahloubené stavby – polozemnice, pozůstatky ...

  Břeclav - Staroslovanské hradiště Pohansko

  ... a polozemnice se studnou z 9. století. Adresa: Městské muzeum a galerie Břeclav, U tržiště 10, 690 02 Břeclav www.muzeumbv.cz GPS: 48°45‘30.429“N, 16°52‘55.299“E Na zámek Pohansko vede zelená turistická ...

  Muzeum Nové Strašecí

  ... železářských okrsků v keltské Evropě. Za dílnou je postavena částečná rekonstrukce keltského obydlí, tzv. polozemnice, s kůlovou konstrukcí vyplétanou proutím a omazanou hlínou a se sedlovou střechou ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo