Keltoi 1994-2017

Oddíl Dhamati 1999

Oddíl DHAMATI vyvstal z celotáborové hry Poselství tančících figurek, kterou zpracoval a zrealizoval tým 2. běhu letního tábora Keltoi v Jetřichovicích, a to v roce 1999. Historie oddílu není příliš dlouhá, avšak, myslím si, celkem zajímavá.

Legenda zní takto:

    Původně byl Dhamati název kmene domorodců, který žil na těžko přístupném, neprobádaném, a tedy i tajemném území, na němž se kdysi v dávné minulosti vyskytovala neznámá civilizace. O přítomnosti této civilizace svědčily pouze zvláštní obrazce - tančící figurky, jež se vyskytovaly na celém prostoru, kde kmen žil. Přesný význam figurek nikdo neznal. Až jednou na toto území přijela skupina badatelů a dobrodruhů, kteří se pokusili toto tajemství vyluštit a zjistit tak, co figurky znamenají. Protože však orientace a život v tomto drsném a divokém terénu není snadnou záležitostí, bez pomoci domorodců se nelze obejít. Proto museli postupně cizinci získávat důvěru kmene Dhamati. Když nadešel onen osudný okamžik a dobrodruhům se podařilo získat důvěru kmene, tak jim svatý muž - šaman vyjevil prastarou legendu, kteroužto si šamané předávali mezi sebou po mnoho generací. Tato legenda vyprávěla o záhadě zaniklé civilizace a poselství tančících figurek, jež však může být rozluštěno pouze lidmi houževnatými, moudrými a spravedlivými, kteří však nesmějí na tomto území žít. Skupina cizinců začala pátrat po významu tajemných figurek . Po dlouhých a strastiplných výpravách do nitra území a Údolí smrti, dobrodruzi získali a rozluštili zprávu, kterou zanechali poslední z posledních oné neznámé civilizace. Jelikož se jim toto podařilo, získali obdiv a úctu lidu kmene Dhamati. Proto byli badatelé přijati za členy tohoto kmene a získali tím nejvyšší možnou poctu, které se jim, jako cizincům, mohlo dostat. Aby však bylo legendě učiněno zadost, museli opustit toto území a vrátit se zpět mezi civilizovanou společnost.

    Tento příběh byl v podstatě myšlenkou naší celotáborové hry, kdy kmen Dhamati představovali vedoucí a skupinu dobrodruhů děti. Při průběhu této hry došlo k mnoha zajímavým situacím, které přinesly poučení nejen dětem, ale i nám, vedoucím. Každý má samozřejmě jiné pocity a zážitky, ale dovolím si tvrdit, že Poselství tančících figurek bylo zážitkem nezapomenutelným. Důkazem toho je oddíl Dhamati, který po tomto táboře vznikl. Původně byl tvořen těmi, kteří tuto celotáborovku hráli a chtěli ve spolupráci s námi pokračovat. Avšak postupem času se oddíl rozrůstá o další členy, což je pro nás, jako vedoucí, tou největší odměnou.

    Dhamati v současnosti pracuje jako celoroční oddíl. Činnost však netvoří zažitý způsob pravidelných schůzek, nýbrž pořádáním jedno či vícedenních výprav do přírody. Tento trend bychom rádi zachovali i do let příštích, protože dle pocitů našich a názorů našich dětí je tento způsob práce vyhovující.

    Vedoucími oddílu Dhamati jsou vedoucí 2. běhu tábora v Jetřichovicích v roce v roce 1999. Jsou to mj. Brzda (Michal Brzobohatý), Fižla (Filip Klacek), Žla-b-chee (Jan Bavor), Tereza Rychtaříková, Radek Patrný a další.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo