Keltoi 1994-2017

Základní informace o KELTOI 2

KELTOI je spolek zaregistrovaný u Ministerstva Vnitra dne 15. 2. 1994 pod registračním číslem II/S-OS/1-23507/94-R . IČ: 48682535 DIČ: 048-48682535.
Posláním sdružení je rozvíjet kulturní a společenský život, práce s dětmi a mládeží a organizování akcí pro děti mládež i dospělé.

 • ve spolupráci se Středočeským krajem a Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech organizujeme akce na zámku Nižbor - Informační centrum keltské kultury (2004-5)
 • výstavba a provoz keltské osady v Mladé Boleslavi (1994-2004)
 • organizace tématických výstav (např. Hrajeme si na Kelty v Muzeu Benátky nad Jizerou, Setkání s Kelty ve Šlapanicích, Kyjově, Hodoníně, Veselí nad Moravou, České Lípě, Kolíně, ...)
 • vydávání výukových publikací zaměřených na děti a mládež (např. Boiohaemum - Ve stopách Keltů, Výlet za germány, Nahlédněme do pravěku 1 a 2)
 • vydávání výukových programů o historii (pracuje se na CD-ROMu o Keltech)
 • ukázky pravěkých řemesel - mletí obilí, pečení placek a chleba, výroba měděných a bronzových šperků, tkaní, výroba keramiky a mnoho dalších
 • organizování výukových programů pro děti a mládež v osadě Keltů (Setkání s Kelty od roku 1998)
 • organizování výukových programů pro děti a mládež v expozici výstavy v paláci Templ v Mladé Boleslavi Setkání se Slovany (2000-2001)
 • popularizace kulturního dědictví Keltů, Slovanů, Germánů, od doby kamenné po ranný středověk - základ internetového projektu www.boiohaemum.cz
 • organizování jednodenních a víkendových výletů pro děti a mládež za poznáním přírody
 • organizování jednodenních a víkendových pobytů dětí v prostředí keltské osady
 • organizování táborů
 • organizování festivalů keltské kultury (Samhain, Slavnosti Slunce, ve spolupráci s Bratrstvem Keltů Beltine)
 • organizování poznávacích cest do evropských skanzenů (zatím jsme navštívili cca 20 míst po Evropě)

 

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo