Keltoi 1994-2017

Stolz, Daniel: Černínské archeologické střípky

Publikace archeologa Daniela Stolze popisuje jeden z nejzajímavějších a nejdůležitějších výzkumů na Berounsku, který proběhl v letech 2001 - 2002 na místě stavby výrobní haly firmy Kostal u Černína na plochém návrší mezi Zdicemi a Levínem.

Na ploše přes dva hektary archeologové prozkoumali přes 250 objektů (kůlových a zásobních jam, hrobů, pecí, domů, polozemnic aj.), které byly pozůstatkem hned pěti sídlišť z různých historických období v rozmezí více jak dvou tisíc let - pozdní doby kamenné (kultury zvoncovitých pohárů), starší doby bronzové (únětické kultury), mladší doby bronzové (knovízské kultury), mladší doby železné (laténské - Keltové) a doby římské (Germáni). Objeveny byly také dva hroby ze starší doby železné (halštatské). Z nálezů zaslouží pozornost bronzové fragmenty srpu, jehlice a dlátka, bronzový amulet ve tvaru loukoťového kolečka, zlomky skleněných a švartnových náramků, část kamenného rotačního mlýnku, denár císaře Trajána, zlomek římské keramiky typu terra sigillata a samozřejmě značné množství zlomků užitkové keramiky a zvířecích kostí. Knihu, která je zpracována velmi kvalitní popularizační formou s textem přístupným nejširší veřejnosti (včetně krátkých historických příběhů z daných období) a s množstvím barevných vyobrazení.

Tags: Černín

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo