Jaký byl rok 2005 v Prášilech, co přinesl nového. Od čtvrtka 22. července 2005 se díky sponzorství firmy Miroslav Zámiška staví menší keltská vesnička. Ohlédnutí Od čtvrtka 22. července 2005 se díky sponzorství firmy Miroslav Zámiška staví menší keltská vesnička.

Započalo se stavbou přístupové cesty formou dřevěného chodníčku.

Od pondělí 26. července 2005 již stavbou menší roubenky 5*3 m. Stavba probíhá za pomoci dnešních nástrojů a bez použití velké techniky. Kmeny jsou tesány sekerami a spojovány dřevěnými ručně dělanými kolíky. Roubenka byla dokončena během měsíce října.

Činnost Keltoi, středisko Prášily:

Počátky výstavby osady Kód akce 15.000
Práce v červenci 2005 Kód akce 15.000
Srub 5*3 m Kód akce 15.101
Přístupová cesta - dřevěný chodník Kód akce 15.103
Lughnasad 29.-31.7.2005 Kód akce 15.301
Přístřešek 3*3 m Kód akce 15.102
Publikace Keltové a Germáni Kód akce 15.304
Veletrh Plzeňský kraj 20.-22.10.2005 Kód akce 15.302
Samhain Prášily 28.10.2005 Kód akce 15.303