Archeologové našli na území bývalého pravěkého pohřebiště v Podsedicích několik mimořádně zajímavých pravěkých nálezů z období kultury se šňůrovou keramikou.

V roce 2023 byly při výzkumu nového dobývacího prostoru nalezeny dva pravěké hroby – konkrétně šlo o příslušníky kultury se šňůrovou keramikou. Přesto byly tyto hroby pro ně překvapením – byly hlubší a vyložené kameny, navíc v nich úplně chyběla keramika.

Poprvé zkoumali archeologové dobývací prostor v Podsedicích v roce 2017. Tehdy tam našli devět bohatě vybavených hrobů kultury se šňůrovou keramikou – mezi nálezy byly jak keramické nádoby, tak precizně vybroušené sekerky, sekeromlaty nebo čepelky. Další žárové hroby patřily příslušníkům kultury se zvoncovitými poháry. Nejzajímavější jsou dvě pohřební jámy kultury michelsberské, která jsou v těchto místech velmi vzácné, neboť tato kultura byla nejvíce rozšířená ve středním Německu.

Období: eneolit - kultura zvoncovitých pohárů, kultura keramiky šňůrové

(Zdroj: sever.rozhlas.cz ext link 15)

Související články