Halštatská mohyla Hlásnica byla rozkopána v roce 1892.

Při rozkovávání zde bylo nalezeno pod kamenným krytem v dřevěné komoře kostrový hrob bojovníka s bohatou výbavou ozdob: zlatý prsten, jantarová perla, železný sekáč, kopí, oštěp, zbytky koženého krunýře s bronzovými pukličkami, součásti koňského postroje - dvě ozdobně vytepávané bronzové talířovité mísy se symbolikou slunečního kultu kachničkami a slunéčky.

Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Související články