Pro rok 2006 získal projekt Oživená historie Prášily podporu Plzeňského kraje. Obsah projektu:
Ve spolupráci s mnoha partnery vybudovat prožitkové muzeum věnované odkazu Keltů – rekonstrukce objektů, řemesel a nálezů. Návštěvníkům ukázat, jak Keltové bydleli a jak pracovali. Obytné objekty a výrobní přístřešky vytvoří Osadu Keltů. Součástí projektu jsou silniční značky s turistickým cílem Prášily a vydání publikace O životě Keltů. Celkový rozpočet projektu je 405 000,- Kč.

Propagace projektu: veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha v únoru 2006, veletrh cestovního ruchu v Plzni, dále probíhá na internetových stránkách www.keltoi.cz www.boiohaemum.cz

Projekt je v roce 2006 uskutečněn za finační podpory Plzeňského kraje.