Zde najdete přehled aktivit čtrnáctého roku naší činnosti. Akce, činnosti které Keltoi organizuje nebo se na nich podílí. Jste srdečně zváni a vítejte ve světě dědictví odkazu Keltů
Poslední aktualizace: 31.01.2007
Ostatní akce o Keltech, Slovanech, Germánech, apod. najdete na stránkách boiohaemum.cz Plánované aktivity:Středisko Prášily:
provoz Archeoparku od května do října 2007
Jarní rovnodennost - sobota 24. března
Beltine - sobota 28. dubna
Letní slunovrat - sobota 23. června
Lughnasad - 28.-29. červenec
Podzimní rovnodennost - sobota 22. září
Samhain - sobota 27. října
Zimní slunovrat - sobota 22. prosince
www.archeoparkprasily.cz