O víkendu 26. - 27. července 2008 se v Prášilech uskuteční další akce věnovaná kulturnímu odkazu Keltů. tentokrát je věnována řemeslům - keltský bůh Lugh je patronem řemesel...

sobota 26.7. Hlavní scéna - Archeopark Prášily

10:00 - Zahájení, hudba Benedictus

10:30 - I. blok
10:30 taneční skupina Gwinevera
Ukázky řemesel s komentářem (zbraně Keltů, tkalcovství, tesařství, kamenictví, ukázka mletí mouky a pečení placek)
11:15 šerm Jak vznikl kmen Bójů
11:30 dudáci The Rebel Piper
12:00 Benedictus - hudební vystoupení

12:30 - II. blok
12:30 tanečnice skupiny Gwinevera
Ukázky řemesel s komentářem (zbraně Keltů, tkalcovství, tesařství, kamenictví, ukázka mletí mouky a pečení placek)
12:45 divadlo O moudrosti Druidů
13:30 dudáci The Rebel Piper
14:00 Benedictus - hudební vystoupení

14:30 - III. blok
14:30 tanečnice Gwinevera
Ukázky řemesel s komentářem (zbraně Keltů, tkalcovství, tesařství, kamenictví, ukázka mletí mouky a pečení placek)
15:30 šerm - Jak vznikl kmen Bójů
15:45 Soutěže a hry pro malé i velké
16:30 dudák The Rebel Piper
17:00 Benedictus - hudební vystoupení

18:00 - IV. Blok
18:00 tanečnice Gwinevera
18:15 divadlo O moudrosti Druidů
Ukázky řemesel s komentářem (zbraně Keltů, kovářství, tkalcovství, tesařství, kamenictví, ukázka mletí mouky, pečení placek)

Večerní program:
19:15 dudáci The Rebel Piper
19:30 Magic Mushroom - bubenická show
20:00 šermířské vystoupení X. legie
20:30 dudák
20:50 Magic Mushroom
21:00 RITUÁL Divoká honba

Vedlejší scéna - Prášily - Na návsi

po celý den čajovna
13:00 - 16:00 Výuka rozdělávání ohně pomocí dřívek či křesáním
16:00 - 18:00 Bubnování s výukou pro zájemce - Magic Mushroom a spol.
17:00 - taneční vystoupení Gwinevera

Doprovodný program

Přednáškový sál (vedle občerstvení U Matěje)

16:00 - 18:00 Přednáška PhDr. Miloslava Slabiny Keltové a Šumava, promítání dokumentu Keltové

Louka pod hřbitovem

13:00 - 16:00 Jízdy na koních

Sportovní hřiště

13:00 - 16:00 Projížďky se psím spřežením


Neděle 27.7. Hlavní scéna - Archeopark Prášily

10:00 - Zahájení, dudáci The Rebel Piper

10:30 - I. Blok
10:30 tanečnice Gwinevera
Ukázky řemesel s komentářem (zbraně Keltů, tkalcovství, tesařství, kamenictví, ukázka mletí mouky a pečení placek)
11:15 šermířské vystoupení X. legie
11:45 dudáci The Rebel Piper
12:00 RITUÁL věštba

12:30 - II. Blok
12:30 tanečnice Gwinevera
Ukázky řemesel s komentářem (zbraně Keltů, tkalcovství, tesařství, kamenictví, ukázka mletí mouky a pečení placek)
13:30 šermířské vystoupení X. legie

14:00 - III. Blok
14:30 tanečnice Gwinevera
Ukázky řemesel s komentářem (zbraně Keltů, tkalcovství, tesařství, kamenictví, ukázka mletí mouky a pečení placek)
15:00 Soutěže a hry pro malé i velké
15:00 dudáci The Rebel Piper


Vedlejší scéna - Prášily - Na návsi

po celý den čajovna s bubny Magic Mushroom

Doprovodný program

Louka pod hřbitovem

13:00 - 15:00 Jízdy na koních

Sportovní hřiště

13:00 - 15:00 Projížďky se psím spřeženímPartneři akce:


Villa Karolina Prášily a Sporthotel Prášily s.r.o.

Villa Karolina Prášily a Sporthotel Prášily s.r.o.

www.boiohaemum.cz - Časopis o historii od pravěku po středověk

www.boiohaemum.cz - Časopis o historii od pravěku po středověk

http://www.vaclavhorak.com - výrobky z bronzu, prodej stylových suvenýrů

Václav Horák - výrobky z bronzu, prodej stylových suvenýrů, předtisková příprava, internetové prezentace

Obec Prášily na Šumavě

Obec Prášily na Šumavě

Historické víkendy v Prášilech na Šumavě - Andrea Novotná Jůdlová

Historické víkendy v Prášilech na Šumavě - Andrea Novotná Jůdlová

Gabreta - keltský archeopark Ringelai (D)

Gabreta - keltský archeopark Ringelai (Německo)

Plzeňský kraj - turistů ráj

Akce je organizována za finanční podpory Plzeňského kraje www.turisturaj.cz

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.


Mediální partner akce:


Turistický magazín KAM po Česku

Turistický magazín KAM po Česku

Nakladatelství a vydavatelství Miloš Uhlíř - BASET

Nakladatelství a vydavatelství Miloš Uhlíř - BASET

Česká centrála cestovního ruchu

Putování za poznáním s CK Kudrna

Keltoi, občanské sdružení Časopis o historii od pravěku po středověk
Boiohaemum - Keltové www.keltove.cz