Pro léto 2010 jsme připravili realizaci projektu Tradice kovářství, který je zaměřen na experimentální tavby železa a jeho zpracování kováři. Projekt získal podporu Plzeňského kraje z „Programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2010“
Aktualizace 26.2.2011 Vyhodnocení projektu

Realizace – stručný popis včetně vyhodnocení akce, projektu:

Obsahem projektu Tradice kovářství bylo v Archeoparku Prášily provést rekonstrukce hutnic na pokusné tavby železa a ukázky kovářství. Ve dnech 1.-15. 7. jsme postavili formou experimentu pět hutnic na tavbu železa, výheň a pražírnu železné rudy. Na stavbu se spotřebovalo 1 200 kg keramického jílu. Vlastní tavby se provedly v termínech 20.-24.7. a 16.8.2010. Celkem se uskutečnilo pět pokusů tavby železa, z toho byly tři neúspěšné a dvě částečně úspěšné. Tavby byly provedeny v rámci Týdne železa a kovářství a akce Lughnasad 2010. Na tavbách se podílelo celkem šest osob, které se střídali u měchů. Taveb se také zúčastnili tři kováři, kteří ukazovali návštěvníkům základy kovářské práce. Kováři také vyrobili potřebné nástroje a pomůcky, např. kleště, nože, menší meč, rožeň a další.
Propagace projektu proběhla na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze, v Českých Budějovicích a v Plzni. Dále na našich internetových stránkách, v turistickém magazínu KAM po Česku a plakátech, které byly vyvěšeny v okruhu 50 km kolem Prášil.
Stavba kovářské dílny byla odložena na květen-červen 2011 z důvodu průtahů povolení stavby. Materiál na stavbu je připraven a uskladněn.
V projektu se bude v roce 2011 pokračovat a doplňovat o další části.


Partneři projektu:


Plzeňský kraj - turistů ráj

Keltoi, občanské sdružení

Mediální partner akce:


Turistický magazín KAM po Česku

Turistický magazín KAM po Česku