Žhář má na svědomí požár repliky keltské stavby v Archeoparku v šumavských Prášilech z loňského prosince. Policisté ho ale nevypátrali.

Oheň zasáhl největší z budov, tzv. panský dům. Dřevěný srub se slaměnou střechou zcela shořel, škoda je téměř tři čtvrtě miliónu korun. Vyšetřovatelé postupně vyloučili jako příčinu vzniku požáru samovznícení a jakýkoliv atmosférický jev.
Z analýzy vzorků z míst, které označil speciálně vycvičený pes na vyhledávání hořlavin, zjistili policejní technici přítomnost benzínu. Žhář objekt zapálil pravděpodobně zvenku na střeše.

V různých komentářích na novinky.cz a facebooku se objevily různé spekulace o důvodech požáru, apod. Chci zdůraznit, že panský dům ani jiné stavby v Archeoparku Prášily nejsou pojištěny a my rozhodně nemáme důvod si sami sobě škodit, tzn. sami si zapálit dům, abychom dostali peníze od pojišťovny či abychom poškodili v blízkosti stojící ČOV či z jiných zištných důvodů. Neumím si představit důvod, proč někdo jde s benzínem na návštěvu Archeoparku po tmě, v předvečer Silvestra a ubliží nám tímto způsobem. Pro nás je to silně frustrující v kontextu s dalšími aktivitami některých lidí, kteří si nepřejí, aby Archeopark v Prášilech byl a snaží se naši činnost co nejvíce poškodit. V současné době hledáme cestu, jak dům obnovit. Škoda, která nám byla požárem způsobena je policejním znalcem stanovena na skoro 750 000 Kč. Stavby byly provedeny na základě skutečných nálezů, jedná se o repliky, při stavbě byly dodrženy stavební postupy a prvky, apod. tzn. že se rozhodně nejedná o stavby typu Potěmkin či Disneyland. A vůbec nevím, kde se v lidech bere tolik zášti a nenávisti...

Související články v tisku:
Novinky.cz z 28.2.2017
Klatovský deník 3.3.2017