Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 16 výsledků.

  1346 Bitva u Kreščaku - umírá Jan Lucemburský

  Dne 26. srpna 1346 v bitvě u Kreščaku umírá český král Jan Lucemburský. Jan Lucemburský je již sedm let slepý dostavil na pomoc francouzskému králi Filipu VI. v bitvě proti aglickému králi Eduardovi. ...

  1341 Karel IV. prohlášen nástupcem Jana Lucemburského

  Na 11. června 1341 svolal Jan Lucemburský slavnostní zasedání českého zemského sněmu. Král Jan zde oznámil šlechtě, duchovenstvu i zástupcům královských měst své rozhodnutí, aby po jeho smrti nastoupil ...

  2018 Významná výročí

  ... u Dürenkrut na Moravském poli 14.8.1308 - Habsburkové uznali vládu Jindřicha Korutanského v Čechách 2.2.1318 - setkání významných panských předáků na hradě Zvíkově, kde řešili postup proti Janu Lucemburskému ...

  1317 Anarchie v Českých zemích

  ... a Vilémem Zajícem byla stupňována královnou Eliškou (osobní nenávist k Jindřichu z Lipé). Královna se s dětmi uchýlila na hrad Loket a na pomoc přivolala manžela krále Jana Lucemburského. Jan Lucemburský ...

  1323 Karel IV. se ve Francii žení s Blankou

  Jan Lucemburský posílá v roce 1323 Václava na královský dvůr do Francie, kde se princi dostává vychování i vzdělání. Karel ve Francii pobyl jedenáct let. Na francouzském dvoře se Karel pilně vzdělával. ...

  1346 Karel IV. římským králem

  Karel je zvolen jako římský král proti sesazenému Ludvíku Bavorovi. Část kurfiřtů však zůstane věrna Ludvíku Bavorovi. Volba se uskutečnila památného dne, v úterý 11. července 1346 poblíž městečka ...

  Lucemburkové

  Lucemburkové - šlechtický rod pocházející z Lucemburska a vládnoucí v Čechách v letech 1310-1437. 1310-1346 Jan Lucemburský 1346-1378 Karel IV. (od 1355 císař římský) 1378-1419 Václav IV. 1420-1437 ...

  Dalimilova kronika

  ... sešitek o 24 stranách. Odborníci překlad datují do doby kolem roku 1340. Podle typu písma a iluminace jde o italskou práci, zřejmě objednanou Janem Lucemburským nebo Karlem IV. Kronika je otevřena na obrazech ...

  Václav IV. (1361-1419)

  ... zemích nezasahoval, byl přívržencem Mistra Jana Husa, v roce 1409 vydal tzv. Dekret kutnohorský, který upravoval poměr hlasů na pražské univerzitě ve prospěch českých hlasů. S Janem Husem se rozešel po ...

  1394 Věznění krále

  ... že v čele vzbouřenců stál moravský markrabě Jošt Lucemburský. Jošt Moravský (1351–1411) byl moravský markrabě z dynastie Lucemburků, braniborský kurfiřt a syn markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, ...

  1344 založení katedrály sv. Víta

  ... Víta chrámem metropolitním. Už několik let před tím se uvažovalo i o tom, že bude zahájena výstavba nové katedrály, u jejíchž počátků stál český král Jan Lucemburský a jeho syn Karel. V jejich přítomnosti ...

  670 let katedrály sv. Víta

  ... Už několik let před tím se uvažovalo i o tom, že bude zahájena výstavba nové katedrály, u jejíchž počátků stál český král Jan Lucemburský a jeho syn Karel. V jejich přítomnosti obdržel ve staré bazilice ...

  Panovníci

  ... Václav II. 1305-1306 Václav III. 1306 Jindřich Korutanský 1306-1307 Rudolf I. Habsburský 1307-1310 Jindřich Korutanský 1310-1346 Jan Lucemburský 1346-1378 Karel IV. (od 1355 císař římský) 1378-1419 ...

  Karel IV.

  Václav IV. z dynastie Lucemburků, se narodil 14. 5. 1316 matce Elišce Přemyslovně a otci Janu Lucemburskému. Po narození byl odebrán matce a společně se sestrami byl uvězněn na hradě Lokti. Na Křivoklátě ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo