Keltoi 1994-2017
  • Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Keltové

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Keltové

-113 První písemná zmínka o našem území

První písemná zmínka o našem území, kterou napsal Poseidónios. Bójové odrazili vpád Germánských kmenů na naše území (Teutoni a Cimbrové (Kimbrové).

1.2 Boios

Boios

Boios - nápis vyrytý na fragmentu keramiky (Manching 2.-1. století př. n. l.).

1.2 Kde je Boiohaemum?

Kde leželo Boiaimon/Bouíaimon/Boiosedos (Boiohaemum)?

1.2 Keltské kmeny

Keltské kmeny ve starověku a pravěku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů a souhrně představovaly tzv. laténskou kulturu (6.-1.st. př.n.l.)

1.2 Keltské kmeny - (Volkové)-Tektoságové

Sídla (Volků)-Tektoságů připomínají psané prameny opět kdesi v hloubi Herkýnského lesa ve střední Evropě, dále zase v Karpatské kotline a také na jižním pobreží Francie, bývalé narbonnské Galie,a to v sousedství (Volků)-Arekomických.

1.2 Keltské kmeny - Bójové

Podle písemných pramenů bývala sídla Bójů jednak ve "středoevropském" Herkýnském lese, jednak v prostoru na západě Karpatské kotliny, odkud po roce 51 př. n. l. ovládli území až k Tise.

Boiohaemum

Lokace: / Boiaimon/ Boiosedos Bójsko, Země Bójů,Keltové

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo