Keltoi 1994-2017
  • Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - LT C

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - LT C

LT C - Latén C, časově období 260 – 110 př. n. l.
používaný název střední (LT C1) a mladý (LT C2) latén

Bězdědovice

Bězdědovice

Bězdědovice jsou známy nálezem depotu železných předmětů v roce 1997.

Brandýs nad Labem - ulice Zápská

Brandýs nad Labem - ulice Zápská

V roce 2015 Před výstavbou nákupního centra Kaufland na podzim roku 2015 byl proveden záchranný archeologický výzkum. Období doby laténské.

České Lhotice - Hradiště

Oppidum ležící v nadmořské výšce 460 m na vysoké plošině obtékané řekou Chrudimkou. Objeveno v lednu roku 1847.

Ponětovice - Žárová nekropole

Rituálně deformovaný železný meč v železné pochvě, žárové pohřebiště Ponětovice

Žárová nekropole z 2. stol. př n. l. byla prozkoumána J. Poulíkem v r. 1936. V 35 hrobech byly uloženy spálené kosti spolu s předměty a nádobami, které rovněž prošly žárem pohřební hranice.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo