Keltoi 1994-2017
  • Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Stěhování národů

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Stěhování národů

Období velkých změn a zmatků v celé Evropě. Na území Česka se toto období odehrává od 4. st. do druhé poloviny 6. st. n. l. Domorodé germánské obyvatelstvo postupně splývalo s novým lidem, přicházejícím ze západu, z Podunají, ... Na Moravě došlo k nájezdům hunských kmenů. Na sklonku 5. a 6. století naším územím prošly nové proudy labsko-germánských kolonistů (snad Langobardů). V druhé polovině 6. st. toto obyvatelstvo odešlo do Podunají a k nám pronikají první skupiny Slovanů.

Rakovnicko - unikátní nález z doby stěhování národů

V roce 2020 na Rakovnicku našly detektorem unikátní šperky – zlatý prsten a rozlomená přezka z období stěhování národů. Vykládané jsou českými granáty a almandiny, které pocházejí zřejmě z Indie a Srí Lanky.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo