Vrátit se o více než tisíc let zpátky do historie, lovit, bojovat, vařit, vyrábět šperky a nádobí se svými slovanskými předky budou moci návštěvníci Archeoparku v Chotěbuzi. Jedna z nejvýznamnějších pravěkých a středověkých památek Těšínského Slezska, která je rekonstrukcí slovanského sídliště z poloviny 8. až 11. století, se po dvouleté pauze 30. dubna 2016 opět otevírá veřejnosti.

„Ve vstupní budově jsou nejen nové archeologické a přírodovědné expozice, ale také multifunkční sál, keramická dílna pro děti, recepce a další potřebné zázemí. Zároveň vznikla i několik desítek metrů dlouhá lávka v korunách stromů, která budovu spojuje s tzv. akropolí, věrnou replikou původního slovanského hradiska, které v těchto místech dříve stávalo. Lávku určitě ocení nejen děti, ale také maminky s kočárky, handicapovaní návštěvníci a mnozí senioři - umožní jim totiž dostat se bezbariérově i tam, kam dříve nemohli. Aby se k akropoli z podhradí vůbec dostali, museli nejprve zdolat 102 příkrých schodů,“ uvedl ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka.
Novinkou je také celoroční provoz Archeoparku, který právě nová vstupní budova umožňuje. V zimě budou návštěvy akropole omezeny, hosté ale nebudou ošizeni – v nových expozicích mohou absolvovat zajímavý program, shlédnout didaktické filmy, zúčastnit se doprovodných aktivit k výstavám, včetně speciálních programových balíčků z oblasti archeologie, etnografie a přírodovědy.
„Archeopark není obyčejnou turistickou atrakcí. Dokumentuje slovanské osídlení prostoru dnešního Těšínska ve velkomoravském období tam, kde skutečně naši předkové žili, pracovali, rodili se a umírali. Přibližuje nám nejen způsob jejich života, ale zároveň připomíná období počátků naší moderní české státnosti. V tom je hlavní smysl unikátního, tolik let a tolika lidmi budovaného rozsáhlého didaktického projektu. Kdo nezná svoji historii, původ a kulturu, je jako strom bez kořenů,“ míní hejtman Miroslav Novák.
Archeopark v Chotěbuzi u Českého Těšína buduje Muzeum Těšínska s podporou svého zřizovatele - Moravskoslezského kraje od roku 2000, a to nejen jako repliku původního slovanského hradiska, ale jako ucelený, didakticky koncipovaný areál. Výstavbě předcházela desetiletí vědeckého archeologického výzkumu, která v této lokalitě vedl Archeologický ústav Akademie věd ČR společně s Muzeem Těšínska.
Původní slovanské hradisko stálo v Chotěbuzi v období 8. až 11. století. Jeho kořeny sahají až do pozdní doby bronzové, kdy se tu začal usazovat lid lužické kultury. Díky tomu a díky výhodné poloze na křižovatce nejen obchodních cest se z chotěbuzského sídliště stalo jedno ze zásadních center oblasti. Výzkumy v této výjimečné archeologické lokalitě s dodnes dobře patrným opevněním zachytily cenné pozůstatky běžného života, doklady válečných událostí a také důkazy vlivu Velkomoravské říše v regionu.
Všechny tyto nálezy, stejně jako samotná replika hradiska, pomáhají utvářet obraz dávné minulosti lokality a života starých Slovanů. V kulisách historického areálu akropole a v novém vzdělávacím středisku, které bylo vybudováno na jejím úpatí, ho návštěvníkům zprostředkovávají repliky dobových budov stejně jako rozsáhlá expozice o historii, archeologii a přírodě chotěbuzské lokality. Nechybí ani keramická dílna a řada interaktivních prvků, které návštěvníkům umožňují vyzkoušet si život našich předků na vlastní kůži. Archeopark nabízí také aktivity a vzdělávací programy pro školy a školky. Žákům a studentům jsou k dispozici pracovní listy, které je spolu s muzejním pedagogem provázejí expozicemi a areálem. Doplňují a obohacují tak výuku vlastivědy, dějepisu, českého jazyka a literatury, přírodovědy, zeměpisu a výtvarné výchovy.

DSC 7647w2DSC 7668w2DSC 7721w2DSC 7783w2DSC 7796w2

Související články