Program setkání s keltskou kulturou a mytologií a mystikou ve výjimečném prostředí zámku Jezeří na úpatí Krušných hor se kterým vás zde seznamujeme, dýchne neopakovatelnou atmosférou oněch míst na všechny, kdo se ho zúčastní. Park a staletí staré arboretum na Jezeří postihla loni koncem července ničivá vichřice. Areál zámku se nalézá nad „měsíční“ krajinou mostecké uhelné pánve, na úpatí divoké přírody Krušných hor, které se nad ním strmě zdvihají. Jezeří, nejdříve hrad, posléze klenot barokní architektury, leží nyní doslova na rozhraní dvou světu . Na jedné straně zelená, divoká horská příroda a zámek, stojící nad obrovskou „zející“ jámou povrchového dolu, který pohltil několik vesnic a také jezero, které dalo zámku kdysi jméno. Díky nesmírnému úsilí těch, kdo nezůstali lhostejní, se daří tuto jedinečnou památku postupně zachraňovat. Tým odvážných pracovníků v čele s kastelánkou Hanou Krejčovou každoročně zpřístupňuje návštěvníkům další prostory zámku i zámeckého parku. Obliby došly i kulturní akce, které zde od jara do zimy tradičně probíhají. Připomeňme každoroční zahajování sezony a dušičkový víkend se strašidly na Jezeří.
Krušnohoří a Podkrušnohoří - Poohří - obývali v minulosti Keltové. Doby, kdy se Ohře jmenovala Agara (Rychlá řeka) a Krušné hory Sudéta, Fergunna a Méliboké, nedaleko dnešního zámku v Jezeří stála významná pohanská svatyně a nad krajinou bděla mocná bohyně Kotys (jinde zvaná Epona), k jejímž kněžkám patřila i mocná Libomara (později zvaná Libuše) si připomeneme letos od 6. do 8. května v rámci bohatého kulturního programu SETKÁNÍ NA JEZEŘÍ.
Co v těchto dnech návštěvníky čeká?

Tábor Keltů – se stany válečníků, kmenový druid, řemeslníci jako kovář, hrnčíř, košíkář, tkadleny a přadleny, bylinkáři, ochutnávání jídel – pečené maso, medovina, placky zhotovené z vlastnoručně namleté mouky,…
Sličné tanečnice, Historická módní přehlídka
Tržiště tradičních řemesel - keramika, historické hudební nástroje, včelí produkty, dřevořezbářství, korálky a šperky z barevných kovů, brašnářství, výrobky z parohů a skla, klobásy, pivo čajovna,...
Šermířská vystoupení – bojové techniky Keltů, Germánů a Římanů, Keltské bojovnice, Šerm s ohnivými efekty (skupina EQUITES ze Žatce)
Hudba k tanci i k lásky hrám – POITÍN ( kapela z Plzně, hraje temperamentní Irskou hudbu) a GWEN (romatická keltská hudba s vlivy z Bretaně)
Scénické vystoupení tanečnic – Saltatio vitae (Praha)
Druidský obřad ke svátku BELTINE – druidi ze Severní Moravy a Sokolova

Výstava fotografií, fakultativní vycházka k tajemným kamenům a na místo pohanské svatyně, prohlídka zámku, a další překvapení…
A hlavně – pohodu si vytvoříme právě oním SETKÁVÁNÍM SE v prostoru a čase.

Areál bude otevřen vždy od 9.00 hodin do 18.00 hodin. Druidského rituálu se zúčastníme v sobotu 6.5. v 19.00 hodin na místě poničeného arboreta. Účastí na rituálu posílíme plodivé síly a pomůžeme Matce Zemi a přírodě obnovit Život na místě loňské katastrofy.
Návštěvou Jezeří a tohoto programu podpoříme obnovování života pod horami a pomůžeme znovuzrození klenotu české architektury. Keltský kulturní odkaz vnímáme jako poselství znovunalezené harmonie.

Změna programu je vyhrazena - program je předběžný!, podrobnosti podá autorka článku na svém e-mailu.