V kolínském muzeum je od 16. září do 5. listopadu 2006 k vidění výstava o Germánech v Čechách Přiblížení období stěhování národů někdy také nazývané „věk barbarů“. Seznámení s nejnovějšími výsledky výzkumu na poli archeologie posledních Germánů a prvních Slovanů přicházejících v 6. století n. l. do Čech. Kromě panelové části jsou prezentovány ukázky hmotné kultury tohoto období. Zvláštní pozornost je věnována bohatě vybaveným germánským hrobům.
Expozice je v budově Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku, Brandlova č.p. 35
Slavnostní otevření výstavy se uskuteční dne 15. září 2006 v 16.00 hodin v objektu RMK Brandlova č.p. 27.