Vedrovice jsou známy četnými archeologickými nálezy z období neolitu. Lokality se nachází v obci a přilehlém okolí, zejména na úpatí lesního komplexu Krumlovský les.

Unikátní naleziště středoevropského neolitu asi 6000 až 4000 let př. n. l. poutají pozornost odborníků již řadu let. Doloženo je osídlení kultur lidu s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou. Naleziště po těžbě kamene rohovce se nachází mezi Vedrovicemi a Moravským Krumlovem obehnané oborou.

V muzeu jsou ke shlédnutí dvě expozice:

Vedrovice před 6000 lety - o životě zemědělců, o pohřbívání

Krumlovský les - těžba kamene rohovce

vedrovice muzeum1w vedrovice muzeum1w

Kontakt:
Vedrovice 327, 671 75 Vedrovice

 http://www.muzeumvedrovice.cz/muzeum/