Máte rádi tajemství? Putujte s námi ve stopách našich předků - budete překvapeni, jaké dědictví nám zanechali a co před mnoha tisíci lety uměli vyrobit, co jedli, pili, jak chránili své domovy před nepřáteli a věřte, že mnoho nám zůstává ještě utajeno.

Časová osa naučné stezky Boiohaemum - Ve stopách předků

Výlety do pravěku
Ve stopách Lovců mamutů
Ve stopách Keltů
Ve stopách Germánů
a Římanů
Ve stopách Slovanů
Výlety do středověku

Seznam míst s pamětním razítkem naučné stezky
Boiohaemum - Ve stopách předků - Jižní Morava

008 Moravské zemské muzeum Brno
Velmi bohatá expozice archeologie a vývoje lidstva na území Moravy.
Lokace: Město Brno | Jihomoravský kraj Expozice: Muzeum
Datování: Doba kamenná | Lovci mamutů | Paleolit | Neolit | Eneolit | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Keltové | Doba římská Germáni | Slované | Raný středověk
Pamětní razítko č. 008 více>>>

009 Pavilon ANTHROPOS Brno
První část expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena 3 základními celky: „Morava lovců a sběračů“, „Nejstarší umění Evropy“ a „Paleolitické technologie“.
Lokace: Město Brno | Jihomoravský kraj
Expozice:
Muzeum Téma expozice: Pravěk | Doba kamenná | Archeologie
Pamětní razítko č. 009 více>>>

010 Muzeum Mikulov
Nová archeologická expozice o obyvatelích a dobyvatelích jižní Moravy na počátku letopočtu - Římané a Germáni.
Lokace: Obec Mikulov | Okres Břeclav | Jihomoravský kraj |
Expozice: Muzeum Datování expozice: Doba římská | Germáni
Pamětní razítko č. 010 více>>>

011 Pasohlávky - Římané na Mušově
Archeologická výstava Římané na Mušově v ATC Merkur kterou připravil Archeologický ústav Akademie Věd ČR v Brně, je věnována především nálezům, které zde zanechala v 2. století n.l. X. římská legie.
Lokace: Obec Pasohlávky | Jihomoravský kraj
Expozice: Muzeum Datování expozice: Doba římská | Archeologie Pamětní razítko č. 011 více>>>

012 Břeclav - Staroslovanské hradiště Pohansko
Rozsáhlé staroslovanské hradiště z 9. – 11. století, jedno z center Velké Moravy. Venkovní expozice.
Lokace: Pohansko | Jihomoravský kraj
Expozice: Naučná stezka | Muzeum | Muzeum v přírodě Téma expozice: Slované | Archeologie
Pamětní razítko č. 012 více>>>

013 Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčičích
Velkomoravské raně středověké hradiště z 8. a 9. století s rozlehlou akropolí, předhradími a podhradími.
Lokace: Mikulčice | Jihomoravský kraj
Téma expozice: Slované Expozice: Hradiště | Muzeum
Pamětní razítko č. 013 více>>>

015 Muzeum Dolní Věstonice - věk lovců a mamutů
Jedno z nejslavnějších archeologických nalezišť známé nálezem jedinečné Věstonické venuše, sošky ženy z pálené hlíny. Archeologická expozice podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné, které byly zkoumány v okolí Dolních Věstonic.
Lokace: Obec Dolní Věstonice | Okres Břeclav | Jihomoravský kraj |
Expozice: Muzeum Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Lovci mamutů
Pamětní razítko č. 015 více>>>

Seznam míst bez (zatím) pamětního razítka naučné stezky
Boiohaemum - Ve stopách předků - Jižní Morava

Muzeum Blansko
Expozice se zabývá vývojem železářské výroby od prvních vzácných nálezů v Byčí skále u Adamova, přes bohatý sortiment železářských výrobků a různých typů hutnických pecí v době keltské a římské, až k velkému rozmachu hutnictví železa v období Říše velkomoravské, prvního státního útvaru na území západních Slovanů.
Lokace: Město Blansko | Jihomoravský kraj
Datování expozice: Doba železná | Slované Expozice: Muzeum více>>>

Stará huť u Adamova
Expozice je zaměřena na „Železářství střední části Moravského krasu“, součástí aktivit jsou příležitostné experimentální a ukázkové tavby v replikách slovanských železářských pecí.
Lokace: Adamov | Jihomoravský kraj
Expozice: Muzeum | Skanzen Datování expozice: Doba železná | Slované více>>>

Keltská usedlost Isarno Letovice
Název ISARNO je odvozen od starého keltského názvu pro železo. Chtěli jsme vytvořit co možná nejreálnější podobu keltské vesnice, včetně staveb, řemesel, a vůbec života z období před dvěma tisíci lety, kdy na našem území žili Keltové. Lokace: Obec Letovice | Jihomoravský kraj
Expozice: Skanzen Datování expozice: Doba železná | Keltové více>>>

Muzeum Boskovicka
Pravěk Boskovické Brázdy - vývoj Boskovické brázdy v období 40 tis. let př. n. l. do 12 stol. po Kristu. Keltové na Starém Hradisku - expozice věnovaná obyvatelům keltského oppida. Lokace: Boskovice | Jihomoravský kraj
Expozice: Muzeum Datování expozice: Pravěk | Doba železná | Keltové více>>>


Malý Chlum u Obory
Na vrcholu Malého Chlumu se nacházelo silně opevněné haltštatské hradiště se vstupní částí vytesanou v bloku opuky.
Lokace: Pravěk | Doba železná Expozice: Hradiště | Rozhledna Datování expozice: Pravěk více>>>

Jeskyně Pekárna
Jeskyně je tvořena 64 m dlouhou chodbou, která je stále osvětlena denním světlem. Jeskyně je známa svými nálezy z doby osídlení od paleolitu, zejména v období magdalénienu, až po osídlení v době bronzové.
Lokace: Obec Ochoz u Brna | Jihomoravský kraj
Téma expozice: Pravěk | Doba kamenná | Archeologie
Expozice: Jeskyně Datování expozice: Doba kamenná | Lovci mamutů více>>>

 

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., Radnická 2, 602 00 Brno
www.jizni–morava.cz