Na oppidu Třísov najdeme dvě akropole a při výzkumu se zde našla neobvyklá osmiúhelníhová sakrální stavba.
Lokace: Obec Třísov | Okres Český Krumlov | Jihočeský kraj
Expozice: Oppidum | Naučná stezka
Datování expozice: Doba železná | Keltové

Třísov je zatím první známé místo při trase kupecké stezky podél Vltavy. Oppidum se rozkládá na dvou vrcholech a na rozsáhlém sedle mezi nimi. Na obou vrcholcích byly akropole, na severní akropoly se při výzkumu našly pozůstatky osmiboké sakrální stavby. na jižní pravděpodobně sídlil vládce s družinou.

Opevnění bylo tvořeno dvojitým valem s příčnými stěnami, příkopy, klešťovitými branami a věžemi.
V blízkosti oppida se těžila tuha a železo. Existuje doměnka, že Třísov se v době Keltů jmenoval Abilunon.

GPS: 48°53 2.704“N, 14°20 58.612“E

Fotogalerie: