Stolová hora Vladař - hradiště z mladší doby bronzové, které bylo osídleno mnoha kulturami až do raného středověku. Mohutné obvodové opevnění temene. Na vrcholu najdeme rozsáhlou pláň s „obětním“ jezírkem.
Lokace: Obec Záhořice | Okres Karlovy Vary | Karlovarský kraj
Expozice: Hradiště
Datování expozice: Doba železná | Keltové

Čedičová hora je někdejší sopka. Nápadný kužel s plochým temenem je zdaleka viditelný. Vrcholová plocha je oválná a silně zarostlá. Najdete zde jezírko, které zalilo někdejší kráter a vodní zásoba byla jistě i vynikajícím předpokladem zde založit sídlo.
Prováděné výzkumy potvrzují, že bylo osídleno již v době bronzové, v době železné a raném středověku.
kamenné valy jsou ještě dnes dobře patrné a tvořily obrannou soustavu i na svazích hory.

GPS: 50°4 49.501“N, 13°12 57.854“ E

Fotogalerie: