Keltoi 1994-2014
  • Germáni

Doba římská

Na území Čech je tato doba datována od konce 1. st. př. Kr. do 4. st. po Kr.

Doba římská je dále obecně dělena na starší a mladší - mezníkem jsou markomanské války. K poznávání tohot období nám pomáhají nejen archeologické nálezy, ale i zprávy zanechané antickými autory. Doba římská - období vlády římské říše nad velkou částí Evropy a odpor barbarských kmenů - Markomanů, Kvádů, apod. Vzájemné ovlivňování kultur, války, obchodní výměny, apod. V době římské poznáváme díky antickým autorům první jména kmenů a jejich vládců, např. Marobud, Langobardi, apod.

Zdroj: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Droberjar, E.

Tagy: Doba římská

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo

Spřátelené stránky

Odběr novinek