• Slované

Slovanské pohřebiště ve středním Německu

Napsal vh dne . Kategorie: 7. Lokality - nálezy Slovanů

Archeologové v říjnu 2009 oznámili, že při archeologickém průzkumu před stavbou trati rychlovlaku v Oechlitz (hornolužicky Ołwłcicy) ve středním Německu bylo objeveno přes 55 tis. předmětů, včetně výbavy hrobů a také podivných pohřebních objektů - stovek psích zubů, ozdobných mušlí a kovových ozdob.
Výzkum odkryl sídelní a pohřební plochy, které se z větší části váží ke kultuře šňůrové keramiky a kultuře zvoncových pohárů. Obě jsou pojmenovány podle charakteristických typů keramiky a patří do období pozdní doby kamenné (doba cca 2 200 to 1 600 B.C.).

Hledání slovanské pravlasti a jejich příchod k nám

Napsal vh dne . Kategorie: 1. Slované

Už od raného dětství slýcháváme pověsti o příchodu praotce Čecha na naše území, které si se svými následovníky vybral za svůj nový domov. Pojďme ale na chvíli opustit mlhavou krajinu mytologie a podívejme se na toto období ve světle archeologických a historických pramenů.

Slovanská nebo raně středověká archeologie?

Napsal vh dne . Kategorie: 1. Slované

Jedním z dilemat, před nímž se archeologové občas ocitají, je spojení nálezů a vůbec všech lidských projevů zanechávajících hmotné stopy s konkrétním etnikem. Archeologické prameny jsou totiž prameny němé, nehovoří k nám jazykem svých původců, a nelze je tedy jednoznačně ztotožnit s projevem konkrétního národa. Citace z knihy Lutovský, M.: Encyklopedie Slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 2001

Související články

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo

Spřáteléné stránky

Odběr novinek