Již dvě století nacházejí lidé v rašeliništích severního Německa, Dánska, Anglie a Irska mumie lidí z doby železné. Zdá se, že obyvatelé severozápadní Evropy měli před dvěma tisíci let podivný zvyk zabíjet vybrané muže, ženy i děti a házet jejich těla do bažin, kde je kyselé prostředí dokonale konzervovalo.

Těla z bažin jsou králové, obětovaní Kelty, říká expert James O'Shea, server IrishCentral, 8. srpna 2014

cashel-BogPodle irského experta poslední nalezené tělo z irské bažiny potvrdilo domněnku, že Keltové rituálně obětovali své krále bohům. Ostatky také dokazují, že králové hynuli hroznou smrtí v případě, že za jejich vlády nastaly zlé časy. Poslední nalezené tělo z bažin z doby železné se datuje minimálně do roku 2000 př.n.l. Bylo nalezeno poblíž Portlaoise v irském vnitrozemí terénním pracovníkem správy bažin a nese stejné znaky rituálního mučení, jako dvě předchozí známá těla. Ned Kelly, správce sbírky v irském Národním muzeu řekl irským badatelům, že se ve všech případech objevuje stejný vzorec.

"Nepřemýšlíme o tělech z bažin stejným způsobem, jako o sekerách nebo nástrojích, které nalézáme. Uvědomujeme si, že tady jde o individuality, a je absolutně zásadní, aby se s jejich ostatky zacházelo s úctou. Bylo by neospravedlnitelné vyzdvihovat tato těla, pokud bychom to nedělali ohleduplně a s vážným zájmem vyprávět za ně jejich příběh. Jsem přesvědčen, že tady máme co dělat s mužem z doby železné, který se stal obětí rituálního zabití. Na jeho těle vidíme řezné rány a stopy, které indikují, že jde o osobu, kterou někdo ubil k smrti."

Tělo má přímý vztah k dalším dvěma významným nálezům, a sice ke starci z Croghanu (Old Croghan Man) a muži ze Clonycavan (Clonycavan Man), kteří byli také objeveni v irských bažinách a byli rituálně obětováni. Lidská oběť byla patrně běžnou součástí keltských rituálů, obzvlášť v případě králů, když nastaly jejich lidu zlé časy.

"Míra násilí se zdá až přehnaná," říká Kelly, "a to v tom smyslu, že těla byla více dobitá, než bylo nutné ke způsobení smrti. Těla z bažin mají podříznutý krk, mají prokláté srdce a nesou další řezné rány. Nicméně nešlo rozhodně o mučení, ale o formu rituální oběti. Král měl velkou moc, ale také velkou zodpovědnost za zajištění prosperity svého lidu. Vzhledem k jeho sňatku s Bohyní Země v průběhu jeho inaugurace se mělo za to, že král zajistí její shovívavost. Měl zabezpečit, že země bude úrodná, takže když se zhoršilo počasí, nebo vypukla epidemie, přišla nemoc na dobytek, nebo se prohrála válka, musel král z těchto událostí vyvodit osobní odpovědnost".
Se svými 198 cm byl stařec z Croghanu, zabitý mezi lety 362 a 175 př.n.l., úplným obrem. Měl všechny rysy vznešeného člověka – soudě podle jeho pěstěných jemných rukou a potravy bohaté na maso. Naopak muž z Clonycavan měřil jen kolem 150cm a používal k tvarování svého účesu borovou smůlu. Kelly popisuje, že stařec z Croghanu zemřel strašnou smrtí - měl proražená nadloktí, otvory byl protažen provaz, kterým oběť ovládali. Byl opakovaně bodán, odřízli mu bradavky a nakonec byl přeříznut vejpůl. Muž z Clonycavan byl zbaven vnitřností a udeřen sekerou třikrát do hlavy a jednou do těla; i jemu odřízli bradavky. Řezání bradavek představovalo více, než pouhé mučení, cílem bylo sesazení krále z trůnu. „Sání královských bradavek bylo ve starověkém Irsku gestem poddanosti“, říká Kelly. „Jejich odříznutí pak dotyčného zbavilo schopnosti stát se znovu králem jak na tomto, tak na onom světě.

Použitím celé škály způsobů zabití oběti dávní Irové činili oběť Bohyni ve všech jejích podobách. Tento zvyk byl typický zejména pro rituál usmrcení králů. Představoval královo faktické vyřazení ze společnosti. Myslím, že je důležité se k nim chovat s respektem. Přicházejí k nám se svým příběhem, a je naší povinností jej vyprávět za ně. Když tak učiníme, dáváme další smysl jejich životům“, dodává Ned Kelly.

Překlad Agrimonrix
Zdroj: irishcentral.com