Jiří z Poděbrad, zvaný husitský král se narodil 23. dubna 1420.

Od roku 1458 po zvolení českou šlechtou až do smrti roku 1471 český král. Stal se jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty.