Keltoi 1994-2017
  • Pravěk

-3200 - 2 800 Jevišovická kultura

Název je podle Jevišovice-Starý zámek na jihozápadní Moravě. Jevišovická kultura trvala nejspíše mezi lety 3 000 - 2 700 před Kr. a zanikla pravděpodobně po nástupu nového lidu se zvoncovými poháry.

Lidé jevišovické kultury staví výšinná sídliště, plošně menší, přírodou dobře chráněná, ale bez jednoznačných dokladů opevnění; nížinné zemědělské osady jsou prakticky neznámé.
Na sídlištích je doloženo rolnictví i chov dobytka (už i koně), ale i častější lov, tkalcovství, kamenné štípané i broušené nástroje, parohové výrobky.
Mezi keramickými nálezy nacházíme silně abstraktní plastiky, zejména antropomorfní idoly s půlměsícovitou či rohatou hlavou podobnou jakoucha džbánků (u obou se uvažuje o kultu Měsíce či býka).
Kov se objeví jen ojediněle - pouze měděný depot.

Tagy: Eneolit

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo