11.1.1158 - na říšském sněmu v Řezně propůjčil Fridrich Barbarossa Vladislavu II. královskou korunu

Královskou korunu získal za své služby pro italském tažení do Milána v roce 1158