Na základě nových poznatků se dospělo k tomu, že nález je starší 45 000 let. Genetická linie, kterou žena zastupovala, v průběhu času vymizela.

Lebka byla nalezena v několika fragmentech. Rekonstrukci pak udělal známý paleoantropolog Emanuel Vlček, který její stáří odhadoval na více než 30 tisíc let.
Protože byla lebka objevena v přírodní památce Zlatý kůň v komplexu Koněpruských jeskyní, o její majitelce se hovoří jako o ženě ze Zlatého koně.

Zlaty kun 2 Zlaty kun 4

novinky.cz: Tajemství ženy od Zlatého koně
Zdroj: Národní muzeum