Lokace: Okres: Olomouc, Olomoucký kraj
Období: eneolit Keltové,Slované

- žárové pohřebiště platěnické skupiny východohalštatské kultury

- léto 2023 - při výzkumu byl nalezen hrob ženy z doby halštatské ext link 15

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15