Lokace: Okres: Kolín, Středočeský kraj
Období: doba bronzová, halštat, Keltové, doba římská, Slované

Klučov - velitelský mečík z doby Keltů

 

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15