Lokace: Okres: Litoměřice, Ústecký kraj
Období: doba bronzová, halštat, Keltové, Slované

Libochovany - nález pokladu starého 4000 let Libochovany - nález pokladu starého 4000 let 

Hradiště Hrádek u Libochovan

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15