Lokace: Okres: Třebíč, Vysočina
Období: halštat, Keltové, doba římská, Slované

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15