Olomoucký den, 8.3.2006 Přerov | Při záchranném výzkumu na trase plynovodu v Přerově- Předmostí již archeologové od začátku roku odkryli na 130 objektů svědčících o neobyčejně hustém osídlení. Lokalizace : Okres: Turnov | Liberecký kraj,Neolit | Doba bronzová | Doba železná Nejvíce nálezů pochází z období neolitu, tedy pět až šest tisíc let před naším letopočtem. Množství předmětů je i z doby bronzové, z takzvané věteřovské kultury (asi 1600 let př. n. l.), a další zasahují do starší doby železné (asi 800 let př. n. l.). Jde o archeologicky velmi významnou lokalitu, která úzce navazuje na zdejší věhlasné pravěké naleziště. Výzkum provádí Archeologické centrum v Olomouci ve spolupráci s brněnským sdružením Archaia.

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15