Lokace: dosud neznámá
Období: Slované

Slovanský hrad, patrně pohraniční pevnost Sámovy říše, při jejímž neúspěšném obléhání bylo v roce 631/632 poraženo franské vojsko krále Dagoberta.
Jde o jediné známé místní jméno Sámovy říše, zaznamenané v kronice tak řečeného Fredegara (v podobě Vuogastisburc). Wogastisburg byl hledán na řadě míst střední Evropy, ztotoňován byl i s mnoha konkrétními objekty, např. hradiště na vrchu Rubínu u Podbořan.
Na Rubínu bylo doloženo opevnění ze starší doby bronzové, avšak poslední výzkumy jasně prokázaly i slovanské osídlení od 7. do 10. století. Při archeologických výzkumech bylo na této lokalitě odkryto poměrně rozsáhlé hradiště s četnými nálezy avarského původu, především ostruh, kování opasků a úlomků zbraní i předmětů, které patřily válečnické aristokracii. Dá se proto tušit, že jde o fragmenty z výzbroje Sámovy armády, jež se tu střetla s vojskem krále Dagoberta. Skutečnost dál zůstává záhadou a předmětem spekulací...

Wogastisburg lokalizace wwogastisburg mapa2

 

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15