Lokace: Bílina Okres: Most, Ústecký kraj,
Období: halštat, Keltové

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15