Lokalizace: Kraj Plzeňský, okres Tachov, Černošín, obec Víchov
Datování: pozdní halštat HaD3

Víchov - nález bronzových náramků

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15