Valdice - okr. Jičín
Období: eneolit, Latén - Keltové,

Záchranný archeologický výzkum - Sídliště z doby laténské - 3. století před naším letopočtem
Stopy po osídlení z pozdní doby kamenné - eneolitu, archeologové zjistili na návrší severovýchodně od Valdic. Našli tam několik hrobů a pozůstatků obydlí. Jeden hrob datovali do starší fáze v Královéhradeckém kraji vzácné kultury se šňůrovou keramikou, tedy okolo roku 2800 před naším letopočtem. U dalších čtyř hrobů si už tak jisti nejsou, mohlo by jít také o kulturu nálevkovitých pohárů. Totéž platí o sídlištních nálezech pozůstatku obydlí.

Zdroj: jicinsky.denik.cz

Související články