Lokace: Vražkov | Okres: Litoměřice | Ústecký kraj
Datování: Doba kamenná | eneolit

V roce 2021 zde byla při výzkumu nalezena dlouhá mohyla, která ukrývala dva hroby z pozdní doby kamenné.