Lokace: Horažďovice | Okres: Klatovy | Plzeňský kraj,
Datování: Keltové

Babín 1-2 zničené hradiště?
Babín 3

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15