Po ostatcích sv. Metoděje už více než sto let pátrají profesionální archeologové, jejich amatérští kolegové i nejrůznější vizionáři a vyšinuté vědmy. Při nedávných oslavách cyrilometodějského svátku znova padla otázka: Dají se ostatky vůbec najít?

Věrozvěst Konstantin čili Cyril zemřel v Římě v roce 869 a jeho hrob je k vidění v římské bazilice sv. Klimenta, kousek od Kolosea. Jak je tomu ale s hrobem Metoděje, jenž zesnul na Velké Moravě v roce 885? Na Moravě můžeme navštívit nejméně čtyři místa, o nichž se traduje, že jsou světcovým rovem. Metodějovy skutečné ostatky přitom ještě čekají na objevení.