Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 40 výsledků.

  Zavraždění sv. Václava

  ... nevíme, ve kterém roce, víme přesně, že zemřel 28. září ráno. To nám postačí k tomu, abychom si mohli jeho násilnou smrt každoročně připomínat. Josef Grof Foto: Zavraždění sv. Václava od M. B. Brauna ...

  O konzervaci zbroje sv. Václava

  Přednáška restaurátorky Aleny Havlínové v úterý 9. 2. 2016 od 17:30 v knihkupectví a informačním centru NPÚ Na Perštýně 12.  

  Tajemství přilby sv. Václava

  Pět let zkoumali archeologové a restaurátoři Pražského hradu pomocí moderních technologií cennou historickou zbroj, kterou před jedenácti staletími údajně nosil patron českých zemí svatý Václav. Nejnovější ...

  Václav, svatý Václav

  Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935 (?929), byl český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české státnosti. Jeho otcem byl Vratislav I. a matkou byla Drahomíra, vnuk sv. Ludmily ...

  1517 Svatováclavská smlouva

  Dne 24. října 1517 byla mezi městy a šlechtou uzavřena tzv. svatováclavská smlouva. Na sněmu, který započal na sv. Václava 28. září 1517 byla 24. října vyhlášena smlouva mezi pány, rytíři a městy Českého ...

  sv. Zdislava

  ... dodnes. Zkoumány byly i antropology, kteří potvrzují věk úmrtí krátce před dosažením 33 let. Její lebka byla v opraveném barokním relikviáři uložena do postranního oltáře v chrámu sv. Vavřince. K blahořečení ...

  1344 založení katedrály sv. Víta

  V roce 1344 "položení základního kamene" ke katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Zřízením pražského arcibiskupství, k němuž svolil papež Klement VI. bulou z 5. května 1344, stala se bazilika sv. ...

  670 let katedrály sv. Víta

  V roce 2014 si pražské arcibiskupství spolu s celou naší zemí připomíná 670. výročí od tzv. „položení základního kamene“ ke katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Při příležitosti tohoto významného jubilea ...

  2018 Významná výročí

  Připomeňme si významné události mající na konci číslo 8 558 - Počátek nájezdů Avarů na naše území 4.3.938? - Přenesení ostatků knížete Václava z Boleslavi do chrámu sv. Víta v Praze 988? - na podzin ...

  Tovačov - pravěké nálezy

  Záchranný výzkum v blízkosti kostela sv. Václava probíhající v roce 2017 poskytl badatelům důkazy o pravěkém osídlení. V sídlištních jámách nalezli například keramiku věteřovské kultury ze starší doby ...

  Akce k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.

  ... do 19. století. Druhým nejvýznamnějším počinem bude symbolické zpřístupnění vnitřního a vnějšího triforia katedrály sv. Víta, a to v podobě jejich zjednodušené prostorové rekonstrukce v Jízdárně Pražského ...

  Ludmila, svatá Ludmila

  ... a Gommonem k jejímu zavraždění. Historikové uvádějí, že Ludmila byla uškrcena (podle legendy vlastním závojem). Je pochována v kostele sv. Jiří na Pražském hradě, kam byly její ostatky v roce 924 knížetem ...

  Bořivoj I.

  ... proti franskému nájezdu do Čech, o kterém se zmiňují Fuldské letopisy. Společně se svou manželkou Ludmilou (sňatek v roce 874, později byla prohlášena za svatou, sv. Ludmila) přijal mezi lety 882-884 křest ...

  0921 Vražda Ludmily

  Po neshodách s Václavovou matkou Drahomírou došlo najatými vikinskými vrahy Tunnou a Gommonem k jejímu zavraždění. Více o životě sv. Ludmily

  Boleslav I. Ukrutný

  ... Druhá Boleslavova dcera Mlada získala od papeže povolení zřídit na počátku 70. let 10. století první kláštěr na území Čech (ženský klášter benediktinek při kostele sv. jiří na Pražském hradě a stala se ...

  1039 Knížecí rukojmí

  ... v léno, zbavil bratry údělných držav, podřídil Moravu své vládě a dal vyhnat matku ze země, snad proto, že bránila jeho bratry a německou abatyši u sv. Jiří. Zemřel mladý, v pouhých třiceti letech (28. ...

  1419 Pražská defenestrace

  ... sv. Štěpána, vylomili vrata a přijali pod obojí. Poté pokračovali k novoměstské radnici, kde rada jednala o situaci v Praze. Po krátkém a neúspěšném jednání o propuštění husitských zajatců došlo k boji. ...

  Přemysl II. Otakar

  Pocházel z dynastie Přemyslovců, král železný a král zlatý *1233-26.8.1278, druhorozený syn Václava I. a Kunhuty Štaufské, bratr Vladislav Českým králem byl v letech 1253 až 1278 V letech 1247 až ...

  Velké Přílepy – svatyně mezi Nebem a Zemí

  ... kostelem sv. Markéty na Břevnově. Jak píše Ing. Kozák, v dávných dobách mělo místo, a také dnes stále má, zvláštní a aktuální význam. Nadprůměrná síla energie zde vychází zejména z vysoké zemské energie. ...

  Výstava Českých korunovačních klenotů

  ... s čepičkou, poduškou a pouzdrem, královské jablko s pouzdrem, královské žezlo s pouzdrem a korunovační roucho. Koruna, žezlo a jablko jsou trvale uloženy v korunní komoře v chrámu sv. Víta, roucho je ...
  • 1
  • 2

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo