Boleslav I. Ukrutný se narodil asi v roce 915 a zemřel 15. července 972, český kníže z rodu Přemyslovců, syn Vratislava I. a Drahomíry.

Na knížecí stolec se dostal po vraždě svého bratra knížete Václava. Díky tomuto skutku se mu říkalo Ukrutný. Byl velmi dobrý válečník, 14 let bojoval s budoucím římskoněmeckým císařem Otou I. Velikým. V roce 950 uzavřel s Otou příměří a přijal lenní závazky knížectsví k říši. Boleslav připojil k Čechám Moravu a roku 955 dal razit denáry.
Kolem roku 964 uzavřel spojeneckou dohodu s polským knížetem Měškem I., roku 965 se Měškovou manželkou stala Boleslavova dcera Doubravka. Druhá Boleslavova dcera Mlada získala od papeže povolení zřídit na počátku 70. let 10. století první kláštěr na území Čech (ženský klášter benediktinek při kostele sv. jiří na Pražském hradě a stala se jeho představenou (abatyší).